Ren-Consult logo

Kontraktsoppfølging og Kvalitetskontroller

RenConsult er din profesjonelle partner for kontraktsoppfølging og kvalitetskontroller i renholdsbransjen. Vi vet hvor viktig det er med god og tett oppfølging av renholdskvalitet, og vi sørger for å sikre god kommunikasjon og tydelige tilbakemeldinger gjennom etablerte kvalitetssystemer. Per Arne Løvstad signatur

Per Arne Løvstad

- 30 års erfaring og ekspertise med renholdsplanlegging

Et godt renhold påvirker levetiden på bygninger og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det er også med å sikre god hygiene og hindrer smittespredning. I RenConsult har vi lang erfaring med oppfølging av utført renhold. Gjennom en god kontraktsoppfølging og visuelle- og instrumentelle kontroller ute i lokalene kan vi være med å sikre at renholdskvaliteten blir levert som avtalt.

RenConsult bistår med kvalitetskontroller

Med vår ekspertise kan RenConsult bistå med kvalitetskontroller på flere områder:

 • INSTA 800 kontroller
  Gjennom drøyt 20 års erfaring med kvalitetsstandarden har vi gjennomført nærmere 1000 INSTA 800 kontroller. Vi behersker både den visuelle- og instrumentelle delen av standarden fullt ut. Vi disponerer støvmålere (BM Dustdetector) og glansmålere.  Per Arne Løvstad er sertifisert på høyeste kompetansenivå som er 4.
 • Regelmessig renhold (daglig renhold)
  Med utgangspunkt i avtalte kvalitetskrav kan vi bistå med kontroll av utført renhold. Etter kontrollen blir resultatet beskrevet i en rapport.
 • Periodisk renhold
  Vi vurderer kvaliteten etter større rengjøringsoperasjoner som hovedrengjøring, oppskuring – polishbehandling, tepperens, vinduspuss, og lignende. Vi bruker enten egne avtalte kvalitetskrav eller NS-INSTA 800 for å sikre riktig resultat.
 • Byggrengjøring
  Enten det er under byggeperioden eller før bygget skal tas i bruk, utfører vi visuelle og/eller objektive kontroller for å sikre at bygget er grundig og korrekt rengjort. Vi kan håndboken fra RIF (Rent tørt bygg) og NS-INSTA 800 og hvis renholdskvaliteten er avtalt gjennom disse parameterne, kan vi utføre kontroller opp mot de avtalte nivåene. Vi disponerer både støvmålere (BM Dustdetector) og glansmålere.  Per Arne Løvstad er sertifisert på kompetansenivå 4 i NS-INSTA 800.
 • ATP-målinger
  Vi har utstyr for å gjøre ATP-målinger (Adenosin trifosfat) i dine lokaler. Dette er en metode for å sjekke hygienen på overflater og påvise usynlig forurensning av mikroorganismer. ATP er et molekyl som finnes i alle levende celler og vi bruker normtall fra NS 6600 for å beskrive hvilke verdier man anser som akseptable på forskjellige romtyper og overflater.

Hvorfor velge RenConsult for kontraktsoppfølging og kvalitetskontroller?

Med RenConsult får du en partner med mange års erfaring og en grundig forståelse av renholdsbransjen. Vi fokuserer på å opprettholde en åpen og tydelig kommunikasjon, noe som sikrer at du er fullt informert og fornøyd med kvaliteten på oppfølgingen.

Vi tar ansvar for kontraktsoppfølgingen, og sørger for at alle avtalte tjenester blir fulgt opp til avtalt tid og kvalitet. Vårt inngående kjennskap til NS-INSTA 800 bidrar også til at du får levert den kvaliteten som er avtalt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med kontraktsoppfølging og kvalitetskontroller for ditt renholdsbehov.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.