Ren-Consult logo

Innføring og etablering av NS-INSTA 800

Vil du sikre renholdskvaliteten i din virksomhet og sørge for at du får mest mulig ut av ressursene dine? Du er på rett sted. Hos RenConsult er vi eksperter på NS-INSTA 800, den norske standarden for renholdskvalitet, og vi kan hjelpe deg med å implementere den i din virksomhet.
Per Arne Løvstad signatur

Per Arne Løvstad

- 30 års erfaring og ekspertise med renholdsplanlegging

Å implementere NS-INSTA 800 gir mange fordeler. Det bidrar til å definere klare kvalitetskrav for de forskjellige områdene i bygget ditt, noe som sikrer at du får den kvaliteten du ønsker og betaler for. I tillegg gir det et konkret grunnlag for kvalitetskontroller og bidrar til å skape en god dialog mellom alle involverte parter.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp ønskede kvalitetskrav for forskjellige romtyper og definere hvilken kvalitet du ønsker på de forskjellige objektene i hvert rom. Standarden kan implementeres både i egen organisasjon og ved kjøp av renholdstjenester. Ved å benytte NS-INSTA 800 i alle kvalitetskontroller for bygget ditt, sikrer vi at resultatene stemmer overens med forventningene dine.

Ved å velge RenConsult, velger du en partner som er dypt engasjert i renholdsbransjen, har bevist sin kompetanse gjennom mange år med suksess, og som er forpliktet til kontinuerlig å sette standarden for kvalitet.

Spørsmål om NS-INSTA 800
 • Hva er fordelene med NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 bidrar til å forbedre kvaliteten på renhold ved å definere klare og målbare kvalitetskrav. Dette sikrer at forventningene til renhold er realistiske og i tråd med de tjenestene som leveres. Standarden bidrar også til å skape en konstruktiv dialog mellom alle involverte parter, inkludert renholdere, brukere, leverandører og oppdragsgivere. Dette sikrer at vurderinger baseres på objektive kriterier, og ikke på subjektive oppfatninger eller "synsing". I tillegg bidrar NS-INSTA 800 til å øke effektiviteten og produktiviteten ved å identifisere områder for forbedring og ved å sikre at ressursene brukes på best mulig måte.

 • Hvordan fungerer NS-INSTA 800?

  Standarden fungerer ved å utføre visuelle inspeksjoner for å vurdere kvaliteten på renholdet. Diverse områder i en bygning, for eksempel gulv, vegger og møbler, blir kategorisert, og det gis detaljerte beskrivelser av hva som karakteriserer de forskjellige kvalitetsnivåene for hvert område. Dette gir virksomheter en klar, objektiv metode for å vurdere og forbedre renholdet i sine lokaler.

 • Hvem bruker NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 er et effektivt verktøy for enhver renholdsorganisasjon, men den blir også benyttet av andre virksomheter som ønsker å forbedre og standardisere kvaliteten på renholdet i deres lokaler. Dette omfatter både offentlige og private sektorer, og alt fra mindre bedrifter til store institusjoner.

 • Hva er NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 er den norske standarden som regulerer kvalitetsnivåene i renholdsbransjen. Den angir nøyaktig hvordan renholdskvalitet skal bedømmes og setter det i forhold til fem definerte kvalitetsnivåer. Ved hjelp av denne standarden kan virksomheter presist bestemme kvalitetskravene for renholdstjenester, noe som sikrer en høyere grad av konsistens og forståelse mellom ulike parter.

Etabler NS-INSTA 800 med RenConsult!

Vi gleder oss til å hjelpe deg med å sikre riktig renholdskvalitet i din virksomhet. Fyll ut skjemaet nedenfor for å starte reisen mot bedre renholdskvalitet i dag. Vi ser frem til å høre fra deg.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.