Renholdsbransjen

Renholdsbransjen – en gigantbransje

Renholdsbransjen sysselsetter omtrent 45.000 mennesker i Norge, fordelt på ca. 34.000 årsverk (kilde: NHO Servicel). Årsverkene fordels omtrent likt mellom offentlige- og private virksomheter. Bransjens totale marked ansees å være på rundt 18 milliader kroner, og det rengjøres ca. 108 millioner kvadratmeter gulvflate i norske næringsbygg.

Økonomi

Oppmerksomheten om renholdets betydning for innemiljøet har økt, sammen med kravet til kostnadseffektive løsninger. Mens renhold tidligere ble ansett som en «billig» tjeneste, har renhold fått større fokus gjennom å være en av de største kostnadene i driften av et bygg. I dag utgjør renholdskostnadene oftest mellom 25 og 40 % av de samlede driftskostnadene i private og offentlige bygg.

Fagopplæring

Renholdstjenester har gjennomgått store forandringer de siste 20 årene. Det utvikles stadig mer effektive metoder, og kravene til kompetanse har økt. I 1994 fikk renholdsbransjen sin egen fagutdanning, og tittelen er Renholdsoperatør.

Norsk Standard

Det er utviklet 3 Norske Standarder for renholdsbransjen. Det er NS-INSTA 800 som tar for seg fastsetting og vurdering av rengjøringskvalitet, NS-8431 som er et kontraktsformular for kjøp av renholdstjenester og NS-INSTA 810 med krav og anbefalinger om anskaffelser av renholdstjenester (anbudsstandard).

Litt om fremtiden

Årene fremover vil sette større krav til at offentlige virksomheter må bevise at de er konkurransedyktige mot privat regi, mens private selskaper må øke fokus på å levere avtalt kvalitet. Så dagens krav til utvikling og rasjonalisering er store både i offentlig og privat sektor, og det vil være store gevinster på å gi sine medarbeidere opplæring, samt å utnytte ressursene best mulig. Vi har i dag utviklet roboter som rengjør gulv, uten at en renholder trenger å være tilstede, men selv om utviklingen har kommet så langt, ser vi at de menneskelige ressursene vil være det mest sentrale i lang tid fremover. Den største utviklingen innen maskiner og utstyr vil bestå i å finne tekstiltyper som er enda mer effektive på å fjerne smuss, maskiner som er enkle å betjene med større kapasiteter, og personlig utstyr som blir enda bedre tilpasset hvert enkelt menneske for å få bukt med belastningsskader.

Ut over det, får vi bare vente og se …..

Jo, renholdsbransjen er en spennende bransje.