Ren-Consult logo

Personverninformasjon: Behandling av personopplysninger

Arrangøren er i dette dokumentet RenConsult AS (org.nr: 998787661).

Ved å samtykke til behandling av personopplysninger, aksepterer du at Arrangøren kan lagre opplysninger om deg og sende deg invitasjoner til arrangementer og kurs via e-post og/eller SMS, samt relevante e-post/sms for å håndtere deg som deltaker. Graden av behandlingen av personopplysninger avhenger av de opplysninger som du sender inn til oss og det nærmere samtykke som du avgir.

Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Arrangøren er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig). Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, personvernforordningen (forordning 2016/679) og godkjente adferdsnormer. Disse reglene gir deg en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig tilgang og oppfølging til kurs og arrangementer som Arrangøren inviterer til og avholder.

Personopplysningskategorier

Disse opplysningene behandles i og med din registrering:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato (til bruk ved utstedelse av eksamensbevis).

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med påmelding til og gjennomføringen av et arrangement, i den utstrekning arrangøren etterspør dette:

 • Tilhørighet til firma/organisasjon for fakturering.
 • Deltakelse på arrangementer
  • Arrangementets navn og dato
  • Påmeldinger
  • Avmelding
  • Matallergier
 • Øvrige praktiske opplysninger som arrangøren etterspør i relasjon til det aktuelle arrangementet.

Informasjonssikkerhet

Arrangøren følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2 og personvernforordningen. Arrangøren benytter interne datafiler i forbindelse med gjennomføring av sine arrangementer. Alle dine opplysninger blir behandlet i RenConsults arrangementssystem.

Lagringstid

Opplysningene blir lagret i henhold til det samtykke som er avgitt fra deg. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake vil opplysningene om deg bli slettet innen en uke etter at arrangementet er avsluttet. Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må i henhold til regnskapslovgivningen oppbevares i 5 år. Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil være sterkt begrenset.

Rettigheter – mer informasjon

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve korrigering av dine opplysninger. Du kan også begjære opplysninger om deg selv slettet. For innsyn og evt. sletting av informasjon, kontakt arrangør på e-post: [email protected]