Ren-Consult logo

Skreddersydde kurs - for din bedrift

På jakt etter spesialtilpasset opplæring for og i din egen bedrift? RenConsult tilbyr bedriftsinterne kurs tilpasset dine spesifikke behov og ønsker. Vi kommer til deg, for å fokusere på det som er viktigst for deg og din virksomhet.Per Arne Løvstad signatur

Per Arne Løvstad

- 30 års erfaring og ekspertise fra renholdsbransjen

Våre bedriftsinterne kurs er ideelle for alle virksomheter som ønsker skreddersydde opplæringsprogrammer i renholdsrelaterte emner, rettet mot ansatte på alle nivåer.

Fordelene med bedriftsinterne kurs er mange, inkludert tilpasset opplæring, praktisk læring i ditt eget miljø, og økt teambygging blant dine ansatte. I tillegg kan vi tilby test og eksamen ved kursavslutning, og alle deltakere får et kursbevis.

Eksempler på Kursinnhold:

 • INSTA 800:
  Kurs i standarden for å fastsette og vurdere renholdskvalitet.
  Vi tilbyr alt fra korte innføringskurs (nivå 1), kurs for renholdere (nivå 2) og kurs som fører til personsertifisering på kunnskapsnivå 3 og 4.
 • Ny! INSTA 800 i Praksis:
  Kurset er for renholdere som har gjennomført nivå 2 kurs. Det tar for seg en praktisk vinkling av standarden opp mot hvordan forskjellige typer renholdsmetoder påvirker kvaliteten. Vi ser på organisering av eget arbeid, valg av riktig utstyr og metoder og hva er de vanligste avvikene.
 • Renholdsledelse:
  Mange ledere blir rekruttert internt i organisasjonen og steget fra å være renholder til leder er for mange stort. Kurset tar bl.a. for seg lederrollen, organisering av eget arbeid, delegering, ansettelse av nye medarbeidere, opplæring og utvikling, kvalitetsoppfølging, oppfølging av medarbeidere og kunder, og teamarbeid.
 • Renholdsøkonomi og -planlegging:
  Hva påvirker kostnader og tiden for å utføre renholdet? Dette er et kurs som tar for seg grunnleggende prinsipper for utarbeidelse av en renholdsplan, bruk av nøkkeltall, beregninger, kalkyler, tidsstudier, og økonomiske sammenligninger.
Er du klar for å utstyre teamet ditt med den kunnskapen og ferdighetene de trenger for å lykkes?

Kontakt oss i dag for et pristilbud på bedriftsinternt kurs!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.