Ren-Consult logo

For å utvikle en effektiv renholdsplan bør du identifisere de viktigste områdene som trenger rengjøring og vedlikehold, velge en pålitelig og erfaren renholdsleverandør, involvere ansatte i utviklingen av renholdsplanen, og utføre regelmessige inspeksjoner for å sikre at planen blir fulgt.