Ren-Consult logo

Du kan sikre at renholdsplanen blir fulgt ved å utføre regelmessige inspeksjoner, gi opplæring i rengjøringsmetodene, sørge for at nødvendig utstyr og rengjøringsmidler er tilgjengelig, og rapportere eventuelle problemer og avvik i renholdsplanen.