Ren-Consult logo

Standarden fungerer ved å utføre visuelle inspeksjoner for å vurdere kvaliteten på renholdet. Diverse områder i en bygning, for eksempel gulv, vegger og møbler, blir kategorisert, og det gis detaljerte beskrivelser av hva som karakteriserer de forskjellige kvalitetsnivåene for hvert område. Dette gir virksomheter en klar, objektiv metode for å vurdere og forbedre renholdet i sine lokaler.