Ren-Consult logo

Nivå 2 er for renholdere (se bedriftskurs). Nivå 3 er for arbeidsledere som følger opp kontrakten. Nivå 4 er for planleggere og kontraktsansvarlige. Ut over det kan det stilles krav fra kundene om hvilke kompetansenivå du må ha.