Ren-Consult logo

NS-INSTA 800 er et effektivt verktøy for enhver renholdsorganisasjon, men den blir også benyttet av andre virksomheter som ønsker å forbedre og standardisere kvaliteten på renholdet i deres lokaler. Dette omfatter både offentlige og private sektorer, og alt fra mindre bedrifter til store institusjoner.