Ren-Consult logo

NS-INSTA 800 er den norske standarden som regulerer kvalitetsnivåene i renholdsbransjen. Den angir nøyaktig hvordan renholdskvalitet skal bedømmes og setter det i forhold til fem definerte kvalitetsnivåer. Ved hjelp av denne standarden kan virksomheter presist bestemme kvalitetskravene for renholdstjenester, noe som sikrer en høyere grad av konsistens og forståelse mellom ulike parter.