Ren-Consult logo

Den største forskjellen er at nivå 4 også omfatter praktiske gjennomføringer på instrumentelle målemetoder (støv og glans). Det er også mer om anbudskrav og innhold i kontrakt på nivå 4. På eksamen er det også krav til mer skriving på nivå 4 enn på nivå 3.