Ren-Consult logo

NS-INSTA 800 bidrar til å forbedre kvaliteten på renhold ved å definere klare og målbare kvalitetskrav. Dette sikrer at forventningene til renhold er realistiske og i tråd med de tjenestene som leveres. Standarden bidrar også til å skape en konstruktiv dialog mellom alle involverte parter, inkludert renholdere, brukere, leverandører og oppdragsgivere. Dette sikrer at vurderinger baseres på objektive kriterier, og ikke på subjektive oppfatninger eller «synsing». I tillegg bidrar NS-INSTA 800 til å øke effektiviteten og produktiviteten ved å identifisere områder for forbedring og ved å sikre at ressursene brukes på best mulig måte.