Ren-Consult logo

En effektiv renholdsplan bør inkludere en beskrivelse av lokalene som skal rengjøres, en liste over rengjøringsoppgaver som skal utføres, en beskrivelse av rengjøringsmetodene og ansvarlige personer for hver oppgave, en tidsplan for utførelse av oppgavene, en oversikt over nødvendig verneutstyr, en prosedyre for rapportering av problemer og avvik, en beskrivelse av hvordan man skal håndtere avfall og farlige stoffer, og hvordan man skal håndtere og vedlikeholde rengjøringsutstyr.