Ren-Consult logo

Sample of All FAQs (Helpie FAQ)

FAQ

 • Hva er forskjellen på et nivå 3 og nivå 4 kurs?

  Den største forskjellen er at nivå 4 også omfatter praktiske gjennomføringer på instrumentelle målemetoder (støv og glans). Det er også mer om anbudskrav og innhold i kontrakt på nivå 4. På eksamen er det også krav til mer skriving på nivå 4 enn på nivå 3.

 • Hvilke kompetansenivå skal jeg velge?

  Nivå 2 er for renholdere (se bedriftskurs). Nivå 3 er for arbeidsledere som følger opp kontrakten. Nivå 4 er for planleggere og kontraktsansvarlige. Ut over det kan det stilles krav fra kundene om hvilke kompetansenivå du må ha.

 • Må jeg ha nivå 1 og 2 før jeg går på nivå 3 og 4 kurs?

  Nei, det behøver du ikke. I INSTA 800 trenger du ikke «følge trinnene» oppover. Du kan gå rett på nivå 3 og 4 kurs.

 • Hva er fordelene med NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 bidrar til å forbedre kvaliteten på renhold ved å definere klare og målbare kvalitetskrav. Dette sikrer at forventningene til renhold er realistiske og i tråd med de tjenestene som leveres. Standarden bidrar også til å skape en konstruktiv dialog mellom alle involverte parter, inkludert renholdere, brukere, leverandører og oppdragsgivere. Dette sikrer at vurderinger baseres på objektive kriterier, og ikke på subjektive oppfatninger eller "synsing". I tillegg bidrar NS-INSTA 800 til å øke effektiviteten og produktiviteten ved å identifisere områder for forbedring og ved å sikre at ressursene brukes på best mulig måte.

 • Hvordan fungerer NS-INSTA 800?

  Standarden fungerer ved å utføre visuelle inspeksjoner for å vurdere kvaliteten på renholdet. Diverse områder i en bygning, for eksempel gulv, vegger og møbler, blir kategorisert, og det gis detaljerte beskrivelser av hva som karakteriserer de forskjellige kvalitetsnivåene for hvert område. Dette gir virksomheter en klar, objektiv metode for å vurdere og forbedre renholdet i sine lokaler.

 • Hvem bruker NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 er et effektivt verktøy for enhver renholdsorganisasjon, men den blir også benyttet av andre virksomheter som ønsker å forbedre og standardisere kvaliteten på renholdet i deres lokaler. Dette omfatter både offentlige og private sektorer, og alt fra mindre bedrifter til store institusjoner.

 • Hva er NS-INSTA 800?

  NS-INSTA 800 er den norske standarden som regulerer kvalitetsnivåene i renholdsbransjen. Den angir nøyaktig hvordan renholdskvalitet skal bedømmes og setter det i forhold til fem definerte kvalitetsnivåer. Ved hjelp av denne standarden kan virksomheter presist bestemme kvalitetskravene for renholdstjenester, noe som sikrer en høyere grad av konsistens og forståelse mellom ulike parter.

 • Hvordan kan jeg sikre at renholdsplanen blir fulgt?

  Du kan sikre at renholdsplanen blir fulgt ved å utføre regelmessige inspeksjoner, gi opplæring i rengjøringsmetodene, sørge for at nødvendig utstyr og rengjøringsmidler er tilgjengelig, og rapportere eventuelle problemer og avvik i renholdsplanen.

 • Hva er fordelene med å bruke miljøvennlige rengjøringsmidler og -metoder?

  Bruk av miljøvennlige rengjøringsmidler og -metoder kan bidra til å redusere miljøbelastningen og skape et sunnere arbeidsmiljø.

 • Hva bør inkluderes i en renholdsplan?

  En effektiv renholdsplan bør inkludere en beskrivelse av lokalene som skal rengjøres, en liste over rengjøringsoppgaver som skal utføres, en beskrivelse av rengjøringsmetodene og ansvarlige personer for hver oppgave, en tidsplan for utførelse av oppgavene, en oversikt over nødvendig verneutstyr, en prosedyre for rapportering av problemer og avvik, en beskrivelse av hvordan man skal håndtere avfall og farlige stoffer, og hvordan man skal håndtere og vedlikeholde rengjøringsutstyr.

 • Hvordan utvikler jeg en effektiv renholdsplan?

  For å utvikle en effektiv renholdsplan bør du identifisere de viktigste områdene som trenger rengjøring og vedlikehold, velge en pålitelig og erfaren renholdsleverandør, involvere ansatte i utviklingen av renholdsplanen, og utføre regelmessige inspeksjoner for å sikre at planen blir fulgt.

 • Hvorfor er det viktig med renholdsplanlegging?

  Renholdsplanlegging er viktig for å opprettholde et rent og hygienisk miljø, forbedre helse- og sikkerhetsstandardene, øke produktiviteten og effektiviteten, og forbedre virksomhetens omdømme og image.