Opplæring og utvikling

Alle våre kurs kan tilpasses deres ønsker og behov. Opplæringen foregår som bedriftskurs og gjerne ute på din bedrift. Her får vi muligheten til å sette fokus på det dere er mest opptatt av. Etter alle kurs får deltakerne kursbevis, og etter ønske kan det gjennomføres test / eksamen ved kursavslutning. Ta kontakt med oss for pristilbud på den opplæringen som passer dere.

Kurs i NS-INSTA 800

Sertifikat NS-INSTA 800 (1)

I 2000 ble norsk og nordisk standard for å fastsette og vurdere renholdskvalitet godkjent. Standarden er revidert for 3. gang i 2018, og våre kurs arrangeres i siste versjon INSTA 800:2018.

Ren-Consult holder alle typer kurs i standarden, som et kort innføringskurs på noen få timer, til kurs som fører til personsertifisering på nivå 3 og 4.

Standarden anbefaler opplæring på nivå 2 for renholdere, og dette kurset gjennomføres på en dag med kursbevis til alle deltakere. I våre kurs legger vi stor vekt på å kombinere teoretisk innføring med praktiske oppgaver, slik at deltakerne skal være klare for å starte gjennomføringen etter endt kurs. Her kan vi lage akkurat det kurset du ønsker. Løvstad er sertifisert på høyeste nivå i NS-INSTA 800.

INSTA 800 sertifiseringskurs
Klikk her for kursoversikt, priser og påmelding

Kurs i renholdsledelse

Aktuelle temaer er lederrollen, organisering av eget arbeid, delegering, ansette nye medarbeidere, opplæring og utvikling, kvalitetsoppfølging, oppfølging av medarbeidere og kunder og teamarbeid. Ta kontakt for en nærmere beskrivelse.

 

Kurs i renholdsøkonomi/-planlegging

Kurs i renholdsøkonomi og renholdsplanlegging tar for seg grunnleggende prinsipper rundt utarbeidelsen av en renholdsplan. Kurset avholdes som bedriftskurs og setter fokus på bruk av nøkkeltall, forutsetninger for beregninger, kalkyler, tidsstudier, renholdsplanlegging, økonomiske sammenligninger, osv. Vi kan lage en enkel renholdsplan på Ecxell og vi kan bruke dagens mest oppdaterte dataprogram.

 

Fagkurs kan avholdes etter avtale.

Eksempler på innhold i et fagkurs:

 • Introduksjon
 • Historikk
 • Renholdsbransjens samfunnsmessige betydning
 • Arbeidsmiljøloven
 • HMS
 • Ansvar og forpliktelser
 • Service og kommunikasjon
 • Organisering av eget arbeid
 • Samarbeid / teamarbeid
 • Materiallære
 • Maskiner og utstyr
 • Renholdskjemi
 • Renholdsplan
 • Ergonomi

Andre fagkurs kan arrangeres etter forespørsel.